+45 30500636
test: FLMJ

Foreningens formål

Familielandbruget MIDT-Jylland vil gennem samarbejde, mangfoldighed, social adfærd og arrangementer, skabe en forening med synlighed i landdistrikterne og vækst i medlemskredsen.