Familielandbruget MIDT-Jylland

Skolefond

Søg legat til landbrugsuddannelsen!

Familielandbruget MIDT-Jylland råder over en skolefond (Viborg Amts Husmandsskolefond) med en formue på ca. ¼ mio. kr.

Skolefondens midler kan søges af alle unge, hvor forældrene har tilknytning til Familielandbruget MIDT-Jylland og hvor legatet bruges til ophold på en godkendt landbrugsskole.

Ansøgningen indsendes til Familielandbruget MIDT-Jylland inden, henholdsvis 1. nov. og 1. maj og bliver behandlet på bestyrelsesmøde umiddelbart herefter.

Yderligere oplysninger ved foreningens bestyrelse, eller ved foreningens sekretær Bent R. Jensen brj@lmo.dk – tlf. 22 33 57 42.

Ansøgningsskema kan hentes her: Skolefond_-_ansøgningsskema.pdf

Det udfyldte skema mailes til foreningen sekretær på brj@lmo.dk eller sendes til adressen, Ågade 8 A, 7800 Skive.