Familielandbruget Midt-Jylland

Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK

I henhold til den nye EU-forordning om persondata, har vi pligt til at oplyse dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Du kan finde vores persondatapolitik nedenfor.

Særligt henleder vi opmærksomheden på, at når du melder dig ind i en lokal landboforening, bliver du samtidig medlem af Landbrug & Fødevarer, og at vi videregiver dine almindelige personoplysninger til Landbrug & Fødevarer til brug for medlemsadministration, kontingentberegning og til udvikling af nye medlemsservices - herunder målrettet information fra Landbrug & Fødevarer.

Du kan læse Landbrug & Fødevares privatlivspolitik på http://www.lf.dk/privatlivspolitik

_______________________________________________________________________________

Persondatapolitik for Familielandbruget MIDT-Jylland

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

1                Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Familielandbruget MIDT-Jylland

CVR-nummer: 43 21 01 16]

Ågade 8 A

7800 Skive

E-mailadresse: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Telefonnummer: 22 33 57 42

2                Brug af personoplysninger

Vi varetager fælles opgaver og erhvervsmæssige og politiske interesser for vores medlemmer, der hovedsagelig er landmænd i lokalområdet. Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

a)    Levering af vores ydelse: Personoplysninger anvendes til at administrere foreningens arbejde og aktiviteter, herunder opkrævning af kontingent til foreningen og til L&F, bestyrelsesarbejde, generalforsamling og øvrige aktiviteter, der fremgår af foreningens vedtægter.

b)    Optimering af brugeroplevelse på hjemmesider og øvrige it-tjenester: Personoplysninger indsamles automatisk ved din brug af vores hjemmesider. Disse oplysninger bruger vi til at udarbejde statistikker for brugen af vores hjemmesider med henblik på at optimere brugeroplevelsen.

c)     Markedsføring: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder til at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt til at sende dig relevant markedsføring og faglig information i form af bl.a. medlemsblade, og nyhedsbreve.

d)    Analyser, Forskning og Statistik: Personoplysninger anvendes til analyse-, forsknings- og statistikformål i landbrugserhvervets interesse. Vi anvender desuden resultaterne med henblik på udvikling af vores medlemsservice, rådgivningsydelser og it-tjenester.

e)    Administration af de ansatte: Personoplysninger om de ansatte anvendes til at opfylde ansættelsesaftalen.

3                Kategorier af personoplysninger

Vi indsamler følgende oplysninger om dig til hvert af de nævnte formål:

a)    Levering af vores ydelse: 

Almindelige personoplysninger: Navn og kontaktoplysninger. Vi indsamler dit for- og efternavn, din e-mailadresse, din postadresse, dit telefonnummer og andre lignende kontaktdata.

Almindelige personoplysninger: Identitetsoplysninger. Vi indsamler dit brugernavn, CPR nummer, CVR nummer, CHR nummer samt kundenumre og lignende oplysninger, der bruges til identificering og autorisering.

Almindelige personoplysninger: Legitimationsoplysninger. Vi indsamler dine adgangskoder og lignende sikkerhedsoplysninger, der bruges til godkendelse og styring af adgang.

Almindelige personoplysninger: Betalingsdata. Hvis du foretager et køb, indsamler vi data, som vi skal bruge til at behandle din betaling, såsom nummeret på dit betalingsmiddel (f.eks. et kreditkortnummer) og sikkerhedskoden, der er knyttet til din betalingsmetode.

Almindelige personoplysninger: Virksomhedsdata. Vi indsamler oplysninger om din landbrugsvirksomhed, f.eks. oplysninger om drift, produktionsforhold, ejerforhold og økonomi.

Almindelige personoplysninger: Interesser og favoritter. Vi indsamler data om dine interesser og favoritter. Udover de data, som du giver os, kan dine interesser og favoritter også udledes af eller komme fra andre data, som vi indsamler.

b)    Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: 

Almindelige personoplysninger: Vi indsamler online-identifikatorer såsom IP-adresser og cookies.

Almindelige personoplysninger: Vi indsamler brugsdata om produkter og tjenester. Vi indsamler data om de produkter du bruger, og de websider du besøger.

c)     Markedsføring:

Almindelige personoplysninger: Vi indsamler dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og andre lignende kontaktdata.

Almindelige personoplysninger: Vi indsamler købshistorik, interesser, medlemskab af foreninger mv.

Almindelige personoplysninger: Vi indsamler oplysninger om landbrugsvirksomheders drift, produktionsforhold, ejerforhold og økonomi.

d)    Analyser, Forskning og Statistik:

Almindelige personoplysninger: Vi indsamler oplysninger om landbrugsvirksomheders drift, produktionsforhold, ejerforhold og økonomi.

e)    Administration af de ansatte:

Almindelige personoplysninger: Vi indsamler dit for- og efternavn, din e-mailadresse, din postadresse, dit telefonnummer og andre lignende kontaktdata, CPR nummer, bankoplysninger, lokationsoplysninger fra adgangssystemer og videoovervågning.

Følsomme oplysninger: Vi kan indsamle følsomme oplysninger: Helbredsoplysninger, fagforeningsoplysninger i forbindelse med din ansættelse.

4                Kilder

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

Direkte fra dig

Offentlige erhvervsregistre, såsom f.eks. CHR og CVR.

Rådgivningsvirksomheder i landbruget, herunder virksomheder i DLBR, L&F, Landbrugsmedierne.

Den indsamlede information om dig hidrører fra:

EU/EØS

5                Behandlingsgrundlag

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag i forhold til hvert af de nævnte formål:

a)    Levering af vores ydelser:

Foreningens vedtægter, kontrakt, medlemsvilkår

Samtykker

Lovgrundlag

b)    Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:

Cookiepolitik

c)    Markedsføring:

Samtykker

Lovgrundlag

d)    Analyser, Forskning og Statistik:

Rådgivningsaftaler, Foreningens vedtægter

Vilkår for brug af vores software

Generelle forretningsbetingelser

Samtykker

Lovgrundlag

e)    Administration af de ansatte

Opfyldelse af ansættelsesaftalen

Samtykker

Lovgrundlag

6.    Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

Koncernforbundne virksomheder herunder de/den DLBR virksomhed, som foreningen er ejer/medejer af, f.eks. når det er nødvendigt for deres løsning af en opgave, som du har bedt om hjælp til. Oplysningerne kan også anvendes til markedsføringsformål og medlemsadministration. Hvis der er tale om følsomme personoplysninger, sker videregivelsen først, når du har givet samtykke hertil.

Offentlige myndigheder, f.eks. skat

L&F, SEGES til medlemsadministration hos L&F.

Forsikringsselskaber, pensionsselskaber vedrørende de ansattes forhold

Andre virksomheder, hvor man kan opnå medlemsfordele ved sit medlemskab af foreningen.

Personoplysninger overføres/videregives ikke til tredjelande udenfor EU/EØS.

7.    Opbevaring af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier:

1.     Oplysningerne er nødvendige til de formål, hvortil de er blevet indsamlet.

2.     For at overholde en retlig forpligtelse.

3.     Til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål.

4.     For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Oplysninger, som er indsamlet for at kunne levere en medlemsservice til dig, opbevares som udgangspunkt i op til 5 år regnet fra medlemskabets ophør. Oplysningerne kan opbevares i en længere periode i tilfælde hvor vi er undergivet erstatningsansvar, der løber efter den 5-årige periode, eller i tilfælde hvor lovgivningen tilsiger at vi er forpligtet til at opbevare oplysningerne i en længere periode.

Vi tilstræber at opbevaring af særlige personoplysninger begrænses mest muligt.

Vi tilstræber desuden at dine personoplysninger opbevares i pseudonymiseret eller anonymiseret form, når dette er muligt.

8.    Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at:

Fremsende mail

Skriftlig henvendelse med post

Sidst opdateret: juni 2018

Denne side bruger cookies, dog kun nødvendige for at siden fungerer og til statistik. Hvis du vælger at afvise cookies, kan du måske ikke anvende alle sidens funktioner.