Familielandbruget MIDT-Jylland

Organisation

 

Familielandbruget MIDT-Jylland

Familielandbrugets organisation består af kredsforeninger (enkelte steder findes lokalforeninger, som så indgår i kredsforeningerne).
Kredsforeningerne danner regioner, og i foråret 2010 blev Familielandbruget MIDT-Jylland dannet ved en fusion af følgende kredse, der indgik i den gamle region Gl. Viborg Amt Familielandbrug:
- Midtjyllands Familielandbrug
- Familielandbruget Fremad (Salling)
- Familielandbruget Fjends
- Gudenådalens Familielandbrug

Regionerne danner Familielandbrugssektionen, som er den landsdækkende organisation for familielandbrugere.
Familielandbrugsektionen indgår i Landbrug og Fødevarer (tidligere Dansk Landbrug), som er den landsdækkende organisation for alle landbrugere. Sektionens formål er at sikre, at familielandbrugenes særlige erhvervspolitiske, faglige, sociale og kulturelle interesser bliver varetaget i organisationen Landbrug og Fødevarer.

Familielandbruget MIDT-Jylland er medejer af rådgivningsselskabet