Familielandbruget Midt-Jylland

Foreningen

Stor donation til lokale landbrugsskoler

De to foreninger Landboforeningen Limfjord og Familielandbruget Midtjylland har som bestyrelse for Viggo Kristensens Fond valgt at opløse fonden, fordi den ikke længere giver tilstrækkeligt afkast til årlige uddelinger.
  De to lokale landbrugsskoler, Morsø Landbrugsskole og Asmildkloster Landbrugsskole, blev tilgodeset, da midlerne ved Fondens opløsning skulle fordeles.Fonds donationDet er helt i tråd med Fondens formål om at støtte unge mænd og kvinder fra Skiveegnen i deres uddannelse inden for landbruget.
  Viggo Kristensens Fond blev oprettet i 1991 i Hjerk af Viggo Kristensen. Viggo Kristensen havde sin bopæl i Salling – Roslev, hvor han afgik ved døden i 2008. Hele boet blev ifølge testamentet tildelt fonden.   
  På legatmødet den 15. december 2020 hos Landbo Limfjord modtog Morsø Landbrugsskole og Asmildkloster Landbrugsskole hver et beløb på kr. 923.639,70,-. Med uddelingen til de to landbrugsskoler på i alt kr. 1.847.279,40,- er Viggo Kristensens Fond ophævet.

De to legatmodtager Morsø Landbrugsskole og Asmildkloster Landbrugsskole uddyber, hvordan de kan se midlerne blive brugt til gavn for landbrugseleverne nu og i fremtiden:   

Begges fokus vil være på tiltrækning og rekruttering til landbrugsuddannelsen. De vil have fokus på uddannelsen, image og selve branchen. 
  De ser en mulighed i, at teknologien kan være med til at tiltrække elever og samtidig øge kendskab til branchen. Som mulige tiltag nævnte de simulatorer og virtuelle løsninger.
  Historien om Viggo Kristensen vil blive fortalt, når der bliver talt om, hvordan de har haft muligheden for at øge kendskabet til branchen og uddannelsen. Der er behov for flere landmænd, og det kan denne donation understøtte, idet den giver mulighed for at fremme kendskab til uddannelsen og erhvervet. 
  Det ligger begge landbrugsskoler meget på sinde, at det bliver grundigt overvejet, hvordan midlerne skal bruges. De har endnu ikke besluttet noget bestemt – men overskrifterne for begge vil være: 

Fokus på uddannelsen, øge kendskabet til branchen, tiltrække flere elever og dette gøres evt. med elementer fra teknologiens verden. 

Teknologisk løft:
Digitalisering er i højsæde, hvor der arbejdes strategisk med at løfte uddannelserne, så de er up-to-date digitalt og teknologisk. Det kræver store investeringer, og midlerne hertil er ikke uanede. Her vil donationen fra Viggo Kristensens Fond uden tvivl kunne gøre en forskel for niveauet af det teknologiske løft på landbrugsskolerne.

 Løft af skolemiljøet:
Skolemiljøet spiller en - hvis ikke afgørende - så i hvert fald vigtig rolle i de unges valg af skole og uddannelse, og derfor er der også konstant fokus på, hvordan der kan skabes de bedst tænkelige rammer for eleverne.
  Det kræver en stor omtanke at træffe det rigtige valg, og at det er en proces, eleverne bør inddrages i, da de kan have ønsker, behov og perspektiver, som ledelse og medarbejdere ikke er opmærksomme på. Derfor vil de to skoleledere i den kommende tid gå i dialog med eleverne, så de sikrer, at de får truffet en god og velovervejet fælles beslutning. 
  Der er ingen tvivl om, at donationen fra Viggo Kristensens Fond vil kunne bringe skolerne et stort skridt nærmere realiseringen af de mange ønsker, men af respekt for den flotte donation og for fondens oprindelige formål vil de gerne tage den nødvendige tid, så de får valgt den helt rigtige og mest langtidsholdbare løsning, afslutter de to forstandere, Jonas Lundgren Bach Korsgaard og Lars Møgelbjerg Andersen. 

Legatbestyrelsen ser frem til at følge, hvordan midlerne bliver anvendt af de to landbrugsskoler.

Bestyrelsen for Viggo Kristensens Fond.

Landboforeningen Limfjord:
Lars Kristensen & Niels Holger Nordendahl

Familielandbruget Midtjylland:
Anette Klausen & Kaj Skov PedersenFonds donation3

Denne side bruger cookies, dog kun nødvendige for at siden fungerer og til statistik. Hvis du vælger at afvise cookies, kan du måske ikke anvende alle sidens funktioner.