Familielandbruget MIDT-Jylland

Fokus på sikkerhed

Efter nogle grimme ulykker i forbindelse med høsten er der øget fokus på sikkerheden. I landbrugsavisen i denne uge fortæller en landmand om den ulykke, han var ude for. Heldigvis havde han forsikringer, der kunne hjælpe ham og familien, og måske kan han endda blive ved med at drive landbrug.


Måske det er tid til at kigge på
mulighederne for økonomisk sikring, hvis uheldet er ude.

Både LandmandsPension og Gruppelivsordningen indeholder forsikringer, der giver økonomisk hjælp i ulykkestilfælde.

  • LandmandsPension indeholder en Tab af erhvervsevne-forsikring og kan udbygges med blandt andet livsforsikring og børnepension. Se en brochure: Landmands_pension_2017.pdf
  • Gruppelivsordningen indeholder en livsforsikring og en kritisk sygdom-forsikring samt en heltids-ulykkesforsikring. Se en folder om mulighederne: Gruppeliv_folder.pdf